Nu på bio

Det senaste på biofronten!

Sök Stäng sök
Kaoset på Viaplay – massuppsägning på gång

Viaplays superkris – skrotar alla mål för 2023

  • Viaplay
Filmtopp
Filmtopp | Nyhet
13 juli 2023
Filmtopp
Filmtopp | Nyhet
13 juli 2023

Åtgärder presenteras den 20 juli

Det fortsätter att storma kring Viaplay Group. Under natten meddelade koncernen i ett pressmeddelande att de mål som presenterats för 2023 dras tillbaka.

Viaplay Group meddelar i dag att de tidigare kommunicerade målen för 2023 dras tillbaka. Detta efter en översyn av koncernens verksamhet och prestation under ledning av koncernens nyligen tillträdda vd och den nya ledningsgruppen. Koncernens guidning för Kv2 2023 är oförändrad. Bolaget kommer att lämna en uppdatering avseende strategi och mål på medellång sikt i samband med Kv2-resultatet den 20 juli 2023 och kommer därför inte att kunna ge ytterligare kommentarer innan dess.

Jørgen Madsen Lindemann utsågs till ny vd och koncernchef den 5 juni 2023 och inledde omedelbart en översyn av koncernens verksamhet. Tillbakadragandet av målen för 2023 är en följd av denna översyn och återspeglar betydligt svagare utsikter avseende framtida försäljnings- och resultatutveckling för i synnerhet de nordiska verksamheterna, vilket i synnerhet är hänförligt till att ökningen av de till större delen fasta innehållskostnaderna inte kompenseras av intäktsökningar eller kostnadsbesparingar i tillräcklig utsträckning.

Som meddelades den 28 juni implementerar koncernens nya ledningsgrupp flera åtgärder för att adressera den underliggande försämringen av resultatet. Dessa åtgärder kommer att presenteras den 20 juli och inkluderar redan initierade personalneddragningar, initiativ för kostnadsneddragningar avseende innehåll, en översyn av de internationella dotterbolagen och verksamheter utanför kärnaffären samt diskussioner med distributionspartners.

Viaplays superkris – skrotar alla mål för 2023
Jørgen Madsen Lindermann. Foto: Pressbild

Viaplays superkris – detta har hänt

Ovan pressutskick följer en längre tids turbulens för Viaplay Group. Redan förra hösten uppenbarade sig tecken på problem när koncernen kraftigt skrev ned sin tillväxtprognos. I början av juni i år störtdök Viaplays aktie på börsen och mer än halverades i värde på bara några dagar. Samtidigt avgick Anders Jensen som vd och Madsen Lindemann tillträdde.

I början av juli kom sedan rapporter om att Viaplay storvarslar, och i dagens pressmeddelande bekräftas alltså "redan initierade personalneddragningar".

NÄSTA ARTIKEL