Viaplay växer med 69 procent i ny kvartalsrapport

Var tredje svensk säger upp sina streamingtjänster

Eric Diedrichs
Uppdaterad 07 oktober 2023 kl. 08:10 | Publicerad 06 oktober 2023 kl. 17:10

Hushållen stramar åt sin abonnemangskostnader

I den stigande ekonomiska oron börjar svenskarna spara in på sina streamingkostander. Enligt en ny studie tänker var tredje svensk säga upp ett eller flera abonnemang.

Att vi befinner oss i en lågkonjunktur med kraftig inflation har nog ingen missat. Detta har också fått en kraftig effekt i streamingvärlden. Tidigare i år kastade Lionsgate+ in handduken och under årets gång har flera bolag rapporterat negativa siffror. Exempelvis stod Viaplay för det största, svenska börsraset på den här sidan av millennieskiftet och under fjolåret upplevde Netflix en omfattande kris.

I en ny, global studie utfärdad av konsultföretaget Simon-Kuchers konstateras det att var tredje svensk planerar att säga upp en eller flera streamingtjänster. Dessutom sjunker betalningsviljan för enskilda abonnemang till 125 kr/mån jämfört med 130 kr/mån föregående år.

Enligt studien – som baseras på svar från 11 910 konsumenter i 12 länder, varav 975 svenskar – är den främsta anledningen att hushållen vill spara pengar (45 procent), att abonnemangen inte är prisvärda (30 procent) och att man har för många abonnemang (27 procent).

Simon-Kucher är ett globalt managementkonsultföretag med 37 års erfarenhet och fler än 2 000 anställda i 30 länder världen över.

Streaming
Svenskarna sållar nu sina streamingabonnemang hårdare. Foto: Unsplash

Streaminganvändare vill spara pengar

Konsumenternas betalningsvilja har minskat från att ligga från 100 till 130 kronor till att nu ligga från 80 till 125 kronor för ett abonnemang. Den totala budgeten för streamingabonnemang har sjunkit till 250 kronor.

"Sverige har, jämfört med andra marknader, en av största minskningen av den totala budgeten för streamingabonnemang, en nedgång på 25 procent jämfört med föregående år", berättar Andreas Jonason, Sverige-VD på Simon-Kuchers Stockholmskontor.

Konkurrensen ökar

I genomsnitt har streaminganvändare i Sverige två abonnemang. 48 procent av de tillfrågade säger att de först skulle säga upp ett befintligt abonnemang innan de skaffar ett nytt. “Konkurrensen mellan olika streamingleverantörer ökar under lågkonjunkturen och hindren för att locka nya streamingkunder blir allt högre”, sammanfattar Andreas Jonason.

Netflix
Netflix standardpaket kostar i dag 129 kr/mån, vilket är strax över vad konsumenterna tycker är rimligt att betala. Foto: Unsplash

Pris och brett utbud är de viktigaste köpkriterierna

Hur vinner man nya kunder i Sverige? Enligt studien lägger konsumenterna först och främst vikt vid priset (80 procent), därefter vid ett brett utbud av innehåll (77 procent).

“Prissättning blir allt viktigare, särskilt på en marknad präglad av hög inflation. Alla streamingföretag bör prioritera hur de jobbar med prissättning, promotions och lojalitetsprogram mot olika kundsegment”, menar Andreas Jonason.

Samtidigt visar studien att 33 procent av deltagarna använder sina streamingtjänster mer än tidigare. I genomsnitt streamar användarna 11 timmar i veckan, vilket är en uppåtgående trend med en timme i veckan jämfört med föregående år.

Nyckeltal från studien:

  • Andelen priskänsliga streaminganvändare ökar. Den totala budgeten för streaming sjunker från 300 kronor till 250 kronor.
  • 33 procent av streaminganvändarna i Sverige planerar att säga upp ett streamingabonnemang under det kommande året.
  • 33 procent av användarna säger att de streamar mer nu än föregående år, och svenskarna har i genomsnitt två abonnemang. De främsta anledningarna till uppsägning av abonnemang är att man vill spara pengar, att abonnemangen inte är prisvärda och att man har för många abonnemang.
  • 48 procent skulle säga upp minst ett befintligt abonnemang innan de skaffade ett nytt.
  • "Pris och brett utbud" anges som de viktigaste köpkriterierna.

Respondenterna angav sina svar via internetenkäter. Deltagarurvalet beskrivs som representativt för att återspegla folkräkningsstatistiken för ålder, kön och region på varje marknad.

Filmtopp håller dig uppdaterad om vad som sker i streamingvärlden.

NÄSTA ARTIKEL