Svenska filminstitutet

Stort intresse för svensk film 2021

22 februari 2022 kl. 14:02
ANNONS
ANNONS

Ökade markant förra året

De senaste åren har varit påfrestande för den svenska kultursektorn, och filmbranschen är inget undantag. Ett glädjande besked är dock att intresset inte försvunnit, snarare tvärtom.

Det är i en resultatredovisning från det Svenska Filminstitutet som de tillfredsställande siffrorna presenteras. Under det förra året uppgav 45 procent av de tillfrågade att de sett en svensk film den senaste månaden, antingen på bio eller någon annan plattform. Denna siffra är påfallande mycket högre än 2020, där motsvarande siffra var 35 procent. Främst sågs filmerna på digitala plattformar, drygt hälften av alla som hade sett en svensk film gjorde det via en abonnemangsbaserad strömningstjänst.

I Sverige hade totalt 264 långfilmer premiär, och en dryg femtedel, 49 stycken, var svenska. Förutom att flera av dessa skördade framgångar här hemma, var många även framgångsrika internationellt. Som exempel tar filminstitutet upp Ninja Thybergs Pleasure och Nathalie Álvarez Meséns Clara Sola. 

Förutom det redovisar även rapporten att 43 procent av alla svenska filmer regisserats av kvinnor, och för manusförfattare var samma siffra 52 procent.

Det stora intresset för svenska filmer kanske pekar på att framtiden ändå ser ganska ljus ut för den svenska filmbranschen. 

MER LÄSNING:

ANNONS
ANNONS
NÄSTA ARTIKEL