Extremt bakslag för SVT – så många sägs upp när 400 miljoner kronor sparas

Extremt bakslag för SVT – så många sägs upp när 400 miljoner kronor sparas

  • SVT Play
Filmtopp
04 oktober 2023 kl. 11:47

SVT vidtar drastiska åtgärder

Med anledningen av ett "stort yttre kostnadstryck" har SVT i dag presenterat ett drastiskt besparingspaket som totalt ska uppgå till 400 miljoner kronor och kommer att leda till att personal sägs upp.

SVT meddelar behov av besparingar på 400 miljoner kronor

SVT meddelar i dag att de är satta under ett stort yttre kostnader och har ett sparbehov som uppgår till 400 miljoner kronor.

Det beror framför allt på tre saker:

  1. Det ökade kostnadsläget i tv-branschen
  2. De kraftigt stigande kostnaderna för säkerhet och beredskap
  3. Den historiskt höga inflationen.

Sammantaget uppgår de ökade kostnaderna till 400 miljoner kronor. Det betyder att SVT behöver spara för att sänka kostnadsnivån med 400 miljoner. I dag presenteras planer på ett omfattande sparpaket där mellan 70 och 80 tjänster berörs.

– SVT är folkkärt och viktigt, och i allvarliga tider märker vi att behovet av program och nyheter är extra stort. SVT arbetar på uppdrag av alla människor i Sverige och vi jobbar hårt för att besparingarna ska drabba publiken så lite som möjligt. Totalt handlar det om 400 miljoner, säger Hanna Stjärne, vd SVT, via ett pressmeddelande.

Extremt bakslag för SVT – så många sägs upp när 400 miljoner kronor sparas
SVT:s vd, Hanna Stjärne. Foto: Janne Danielsson / SVT.

Inflation, krig och ökade produktionskostnader bakom krisen – påbörjade åtgärder motsvara 200 miljoner kronor

De senaste åren har kostnaderna för att producera tv ökat kraftigt. Det har varit en extremt snabb prisökning på allt från rättigheter till programkoncept och personal. Det är inte ovanligt att populära program plötsligt blivit dubbelt så dyra att producera.

SVT har en central roll i den civila beredskapen i Sverige och efter Rysslands angrepp på Ukraina och den höjda säkerhetsnivån har SVT:s kostnader kopplat till säkerhet och beredskap ökat kraftigt. 

På kort tid har inflationen i Sverige ökat till den högsta nivån på 30 år. Det påverkar SVT med kraftigt höjda omkostnader som vida överstiger de 2 % som SVT får i uppräkning varje år. Bara de ökade lönekostnaderna utöver SVT:s årliga uppräkning är 40 miljoner kronor nästa år.

För att möta det ökade kostnadstrycket på 400 miljoner har SVT redan påbörjat ett antal besparingsåtgärder. Det handlar bland annat om minskade lokalytor i till exempel Stockholm, Karlstad, Växjö, Uppsala, Sundsvall och Örebro. Vid utgången av det här året kommer uppemot 70 % av personalen att ha flyttat till mindre lokaler. Dessutom har kraftiga besparingar skett på bland annat administration och ledningsfunktioner. Sammantaget motsvarar det 200 miljoner kronor.

Omfattande sparpaket presenterat – så många sägs upp av SVT

I dag presenteras planer på ett omfattande sparpaket på ytterligare 200 miljoner. Där ingår de 100 miljoner i besparingar som är kända sedan tidigare. Senast 2025 ska besparingarna vara genomförda.

Handlingsplanen för det nya sparpaketet i punktform:

  • Neddragning med cirka 70–80 tjänster, inom olika delar av företaget. Flest tjänster berörs i Stockholm. 
  • Digitalisering, automatisering och nya arbetssätt inom många olika områden. Till exempel är planen att automatisera all livetextning av program, vilket innebär neddragningar på avdelningen för Språk och tillgänglighet i Stockholm.
  • Besparingar inom stödfunktioner av olika slag. Ytterligare 5 % läggs till den besparing på 10 % som redan har genomförts.  
  • Renodling av verksamheter. Det innebär bland annat ett förändrat uppdrag i Falun. Planen är att den teckenspråkiga programverksamheten inklusive programmet Nyhetstecken flyttas till Stockholm. I Falun kommer det även i fortsättningen att finnas en lokal nyhetsredaktion. På så sätt kan miljonbelopp sparas på bland annat lokaler och teknik. 
  • Besparingar kommer också att göras genom färre vikariat och annat externt stöd, framför allt i nyhetsverksamheten.
  • Information har getts till de fackliga organisationerna och förhandlingar startar inom kort.

Redan vidtagna åtgärder motsvarar alltså 200 miljoner kronor, och i det nya sparpaketet är det ytterligare 200 miljoner som ska vara besparade senaste 2025.

Nyheten från SVT följer en rad liknande beslut från konkurrenter som TV4 och Viaplay, som också har presenterat betydande sparpaket under året.

ANNONS
ANNONS
NÄSTA ARTIKEL