Nu på bio

Det senaste på biofronten!

Sök Stäng sök
Stor oro hos svenska filmdistributörer

Stor oro hos svenska filmdistributörer

Carl-Christian Frunck | Nyhet
20 december 2021
Carl-Christian Frunck | Nyhet
20 december 2021

Kvalitetsfilm riskerar att marginaliseras

Flera svenska filmdistributörer efterlyser tydligare politiska mål inom film och utökade stöd till biografer och strömningstjänster som visar kvalitetsfilm.

Företrädare från Folkets Bio och Triart Film har skickat ett brev till Kulturdepartementet där man uttrycker er stor oro över marginaliseringen av kvalitetsfilmer i Sverige. 

– Vi är oroliga för att vår del av filmbranschen håller på att tyna bort. Arthousefilm eller kvalitetsfilm får mindre och mindre utrymme till förmån för större filmer, säger Katarina Mathsson, verksamhetsledare på Folkets Bio, enligt Dagens Nyheter (DN). 

För fyra år sedan ersattes filmavtalet av en statlig filmpolitik. Då fanns det en förhoppning om att film som kulturform skulle prioriteras framför film som näring i stödgivningen, menar Mathsson. Folkets Bio, som har 18 biografer i Sverige, har istället upplevt att man behandlar filmbranschen som en helhet, där kvalitetsbedömning åsidosatts.

De filmpolitiska målen listar bland annat att "värdefull film" ska spridas och visas i olika visningsformer i hela Sverige, ska produceras kontinuerligt i olika delar av landet och att filmområdet ska präglas av jämställdhet samt stärka yttrandefriheten. Enligt DN menar dock Triat Films vd, Eva Esseen, att ett överväldigande stort fokus på marknadsandel riskerar att urvattna de filmpolitiska målen.

– Allt kan inte enbart mätas i publiksiffror, då är man ute på hal is, säger Esseen.

Brevet till kulturdepartementet betonar också att kvalitetsfilm har fått svårare att hävda sig på biomarknaden, och att den behöver politiska incitament för att arbeta med en större bredd och mångfald. Brevet efterfrågar dessutom ett utökat stöd till svenska streamingtjänster som tillhandahåller kvalitetsfilm, som till exempel Triart Play

– Vi efterfrågar absolut en tydligare målinriktning från både Filminstitutet och kulturdepartementet. Vi anser att stödgivningen inte uppfyller de filmpolitiska målen, säger Esseen.

De filmpolitiska målen*

• Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika delar av landet.
• Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet.
• Filmarvet bevaras, används och utvecklas.
• Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte och samverkan sker på filmområdet.
• Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget skapande.
• Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.
• Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.

*Källa: Kulturdepartementet

LÄS OCKSÅ:

NÄSTA ARTIKEL