Everdahl & Karlssons film TV

Skolbio vanligare i rika och tätbefolkade kommuner

Filmtopp
03 juni 2022 kl. 13:25

Filminstitutets nya skolbiorapport släppt

I dag släpps Filminstitutets nya skolbiorapport, som visar att skolbio är på väg tillbaka efter pandemin. Rapporten visar också att skolbio anordnas framför allt i tätbefolkade kommuner med höga snittinkomster, och att det är i få kommuner som skolbioerbjudandet täcker samtliga skolor och elever.

När Filminstitutet i dag släpper sin årliga skolbiorapport kan vi konstatera att skolbio är på väg att sakta återhämta sig efter pandemin. Av de medverkande kommunerna har 42 procent arrangerat skolbio under 2021, jämfört med 38 procent pandemiåret 2020. Men jämfört med tidigare, då siffran legat runt hälften, så är det en bit kvar.

Rapporten visar även att det framförallt är i rika tätbefolkade kommuner som barn och unga får möjlighet att ta del av film på biograf inom ramen för skolbio.

– I en värld av rörliga bilder borde alla ha rätt till kunskap om filmens språk. Skolbio, samtal kring film och möjlighet till eget skapande borde alltså ha en självklar plats i skolans utbud. Denna rapport visar just på stora olikheter runt om i landet, vilket är mycket beklagligt, säger Malin Nygren, projektledare på Filminstitutet.

Vill öka filmkunnigheten

Ett mål för Filminstitutet är att öka filmkunnigheten hos barn och unga i hela landet. Som del av detta mål arbetar Filminstitutet för att filmvisning i skolan – oavsett om det sker på biograf eller inte – bygger på filmens kvalitet och en pedagogisk tanke. Detta förutsätter att skolpersonal får stöd och fortbildning inom filmpedagogik. Filminstitutet fördelar ekonomiskt stöd till skolbio och annan filmpedagogisk verksamhet, men det räcker inte för att ge alla barn och unga filmkunskap.

En kommun som får stöd i vårens fördelning av Filminstitutets stöd för filmkulturell verksamhet är Öckerö kommun. Där har elevråd från alla skolor i kommunen bidragit till att filmverksamheten utvecklats, berättar Tommy Tillander, kulturskolechef:

– Eleverna själva vill se film och själva lära sig att skapa egen film, så nu startar vi upp skolbioverksamhet. Stödet från Filminstitutet betyder att vi kan förverkliga de önskemål som elever i Öckerö kommun uttryckt i våra samtal kring barn- och ungdomskultursatsningar.

Mer läsning:

ANNONS
ANNONS
NÄSTA ARTIKEL