Nu på bio

Det senaste på biofronten!

Regeringen föreslår högre maxantal för biobesökare

Regeringen föreslår högre maxantal för biobesökare

Filmtopp
Filmtopp | Nyhet
21 augusti 2020
Filmtopp
Filmtopp | Nyhet
21 augusti 2020

Gäller även andra evenemang.

Regeringen föreslår nya regler för evenemang med sittande publik och vill även avsätta ytterligare 1,5 miljarder till kulturen. Förslaget är nu på remiss.

Vissa arrangemang föreslås få en höjd deltagargräns. Det handlar om evenemang med sittande publik och där arrangören säkrat att riktlinjer för begränsad smittspridning efterföljs. Det nya övre taket är inte satt ännu, utan beslut ska tas efter samtal med Folkhälsomyndigheten.

Förordningen träder i kraft den 1 oktober. Filminstitutet kommer gå ut med riktlinjer och ansökningsmöjligheter snarast möjligt efter det.

– Regeringen kom med ett viktigt besked idag. Det återstår en del innan vi vet hur förändringarna kommer att slå. Naturligtvis är det dock ett glädjande besked för såväl biografägare som andra som är beroende av biograferna. Det handlar om festivaler, distributörer och de nya svenska filmer som ska lanseras i höst. Sedan hoppas vi förstås på att budgeten går igenom, hela filmbranschen behöver krisstöd.

Vi för kontinuerligt samtal med Kulturdepartementet och är väldigt glada över den öppna och konstruktiva dialog vi har med branschorganisationer och branschrepresentanter. Den dialogen kommer att fortsätta. I väntan på mer specifika besked om det här krispaketet ser vi nu åter över branschens behov.

Vår struktur är på plats så att vi än en gång kan agera skyndsamt och se till att pengarna snabbt kommer dit de behövs mest, avslutar Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet

 

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19

Förhoppningsvis behöver vi inte vänta allt för länge till på att få veta vad det nya maxantalet besökare blir på bio nu när filmer rullar på vita duken igen. Här hittar du höstens biofilmer 2020.

NÄSTA ARTIKEL