Nu på bio

Det senaste på biofronten!

Filmtegration – Svensk film ska hjälpa nyanlända med språket och kulturen

Filmtegration – Svensk film ska hjälpa nyanlända med språket och kulturen

Eric Diedrichs | Nyhet
19 september 2017
Eric Diedrichs | Nyhet
19 september 2017

Med "Filmtegration" vill C More hjälpa nyanlända

Bild från ett SFI-klassrum
Foto: C More

163 000 asylsökande kom till Sverige hösten 2015 men det är först nu som många av dem påbörjar SFI. I ett pressmeddelande skriver C More att streamingtjänsten har initierat ”Filmtegration” för att göra det enklare och roligare att lära sig språket och kulturen. "Filmtegration" möjliggör nämligen för SFI att använda svensk film i undervisningen, bland annat ”Sällskapsresan” och ”Så som i himmelen”. Tillsammans med SFI-pedagoger har C More också utvecklat nya utbildningsmaterial till filmerna.

– C More har i dag mest svenskt innehåll av alla streamingtjänster och letar alltid efter nya sätt att göra det relevant för fler. Vi är inte experter på integration eller pedagogik, men vi kan arbeta tillsammans med pedagoger för att ge svensk film en viktigare roll i att hjälpa nyanlända att förstå och bli en del av det svenska samhället, säger Manfred Aronsson, vd på C More.

Antalet elever på SFI ökar varje år och studieresultaten bland eleverna har visat sig viktiga för integrationen och deras möjligheter att få arbete. En granskning som SCB gjorde 2016 visar att det går bättre på arbetsmarknaden desto fler SFI-kurser en elev har läst, och procentandelen ökar för varje genomförd kurs.

SFI-lärare har tidigare haft svårt att visa film på grund av rättigheter och kostnader. Inom ramen för Filmtegration har C More gjort ett urval av svenska filmklassiker från sin streamingtjänst som kan visas och användas i SFI-utbildningen.

– Film är ett bra sätt att lära sig språket snabbare, se bara på hur bra svenskar är på engelska och hur mycket engelskspråkig film vi tittar på. På samma sätt är svensk film en fantastisk resurs för nyanlända. Film kan dessutom berätta om Sverige på ett sätt som en lärobok aldrig kan göra, säger Britt Lewis, SFI-lärare i Nacka.

Från och med den 13:e september kommer Filmtegration att finnas tillgänglig gratis för alla som arbetar med SFI-undervisning – såväl kommunala som privata aktörer och studieförbund. Plattformen är en specialanpassad version av C Mores streamingtjänst, där lärare kan logga in och använda filmerna i undervisningen.

Stillbild från Sällskapsresan med arabisk textning

Filmtegration kommer till en början att innehålla följande sex svenska filmklassiker:

 

  • Sällskapsresan

 

 

  • Så som i himmelen

 

 

  • Mitt liv som hund

 

 

  • Adam & Eva

 

 

  • Black jack

 

 

  • Grabben i graven bredvid

 

Filmerna kan visas med arabisk och svensk textning (arabiska gick precis om finska som Sveriges näst största språk). För varje film finns också ett utbildningsmaterial som bland annat innehåller övningar och diskussionsfrågor länkade till utvalda klipp från filmerna. Det finns också stöd och uppslag till lärare för planering av lektioner och uppgifter. Materialet är utvecklat i samarbete med pedagoger från Eductus, en av landets ledande SFI-aktörer. Som ett betatest av filmerna och utbildningsmaterialet har elever och lärare inom SFI i Nacka, Göteborg och Kungsbacka provat att använda Filmtegration.

Vad tror du om Filmtegration?