Hero gradient image

Biobiljetterna kan bli dyrare

Eric Diedrichs | Nyhet
08 maj 2015
Eric Diedrichs | Nyhet
08 maj 2015

Popcorn and tickets

Det statliga filmavtalet kommer att sägas upp den 31:a december 2016, cirka 50 år efter att det trädde i kraft uppger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Regeringen arbetar i stunden på att lägga fram en ny statlig filmpolitik med ett mer långsiktigt och kvalitetsinriktat styrning där staten tar ett högre ansvar, skriver Bah Kuhnke på DN:s debattsida. Ministern menar att avtalet är åldrat och att filmindustrin inte ser likadant ut idag som den gjorde på 60-talet. Att det idag finns stora ekonomiska svårigheter inom svensk filmindustri och att 80 procent av alla svenska filmer går back.

En ny uppdaterad och mer samtida filmpolitik låter vettigt i mina öron men tyvärr verkar det som om att vi också kommer att få se ett ännu högre biobiljettpris då biobiljettsmomsen ska öka från 6 procent till 25 procent. Detta i samband med att Disney drog igång en prisökningskarusell när de ökade visningsavgiften för deras nya storfilm Avengers: Age of Ultron, kommer säkerligen leda till att biobiljettsbubblan växer och att vi får betala ännu mer för något som borde värderas till halva priset.

Samtidigt när jag läser Alice Bah Kuhnkes debattartikel är det två frågor som cirkulerar i mitt huvud. Hur kan biobiljettpriserna redan vara så höga när det bara är 6% moms och vem kommer att ha råd på bio om några år?

Du hittar hela Alice Bah Kuhnkes debattartikel här

För fler recensioner, listor och nyheter, följ Filmtopp.se på facebook och twitter.