Nu på bio

Det senaste på biofronten!

Sök Stäng sök
King Kong (1933) vs Kong: Skull Island (2017)  – En jämförelse

King Kong (1933) vs Kong: Skull Island (2017) – En jämförelse

Eric Diedrichs
Eric Diedrichs | Artikel
29 mars 2017
Eric Diedrichs
Eric Diedrichs | Artikel
29 mars 2017

Då King Kong återigen har äntrat filmscenen med en ny film var det på plats med en återblick till hans första framträdande i syfte att identifiera nämnvärda skillnader mellan de båda filmerna. Jag har tagit ut fem punkter där filmerna skiljer sig åt, det finns många fler att betrakta, men det var de här jag valde att ta fasta på.

1. Hur King Kong är framställd

I originalet är King Kong stor och skräckinjagande, men ingenting i jämförelse med den gigantiska apa som vi möter i Kong: Skull Island. Såklart mycket beroende av det faktum att man 1933 hade helt andra tekniska begränsningar jämfört med idag. Förutom skillnaden rent storleksmässigt, skiljer sig även Kongs roll. I originalet är han ett odjur som skapar skräck både hos de lokala infödingarna och människorna på fastlandet, medan han i den senaste versionen är avgudad av lokalbefolkningen och betraktad som en beskyddare mot öns övriga fasor. Kong framstår då som mer oskyldig i jämförelse med originalet.

2. Karaktärernas motiv

I Kong: Skull Island är de flesta av karaktärerna ovetandes om vart de är på väg och vad de kommer att möta, endast två personer i besättningen vet eller tror sig veta detta. I originalet är anledningen till resan en äventyrlig filminspelning där regissören hoppas på infriande rykten om den fantastiska Kong så att han kan få honom på film. När Kong sedan äntrar scenen bildas det istället planer på ett tillfångatagande, i den senaste versionen finns det inga som helst planer på att försöka ta Kong levande.

3. Skull Island

Kongs hemvist får en utökad roll i den senaste filmen vilket även framgår av dess titel. Vi får ägna mer tid åt ön och dess olika varelser jämfört med tidigare och platsen är i sig av större intresse för karaktärerna som har ett mer utforskande syfte. I originalet var ön endast en plats där Kong befann sig och ägnades inte så mycket mer uppmärksamhet. I den senaste skildringen får ön en ökad betydelse och uppenbaras som en mycket vacker och mystisk plats.

4. Olika teman 

Originalet King Kong är en ”skönheten och odjuret”-berättelse vilket även framgår av det välkända och avslutande citatet: ”Oh no, it wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast”. King Kong är odjuret och Ann Darrow (Fay Wray) är skönheten som har fångat hans intresse. I Kong: Skull Island framställs snarare ett antikrigs- och ett människa mot natur tema. Många ur besättningen kommer från det nyligen förlorade Vietnamkriget och ser sig hamna i nya strider vilket får dem att ifrågasätta sina handlingar. Människan kommer till Kongs hem med syftet att förgöra honom oavsett vilka konsekvenser det får för öns övriga invånare. Kong är i den bemärkelsen inte odjuret, människan är.

5.  Komiska inslag

Eftersom originalet har några år på nacken och filmtekniken utvecklats mycket sedan dess kan filmen idag uppfattas som oavsiktligt komisk. Manuset i sig innehåller få komiska delar och är en historia som är fylld av äventyr men även av skräck och fasa. I 2017 års version är de komiska inslagen en välintegrerad del av filmen vilket ger historien en välbehövlig balans i kontrast till den seriösa framtoningen.

Rickard Axelsson

NÄSTA ARTIKEL