ANNONS Innehållet presenteras av Jurio
Så skriver du ett bra hyreskontrakt

Så skriver du ett bra hyreskontrakt

Filmtopp
Uppdaterad 17 november 2023 kl. 11:11 | Publicerad 10 januari 2023 kl. 08:01

Ett hyreskontrakt reglerar mycket mer än in- och utflyttningsdatum och hur mycker hyresgästen ska betala i hyra. Har du till exempel koll på hur el och internet ska betalas och känner du till vilka rättigheter hyresgästen har enligt den svenska hyreslagen?

Varför ska jag skriva ett hyreskontrakt?

Funderar du på att hyra ut din bostad i andrahand eller att skaffa en inneboende? Att låta någon annan leva i en hem under lång tid kan kännas nervöst – tänk ifall något går sönder, eller om dem i lägenheten under klagar över ljudnivån? Och tänk ifall hyran inte betalas i tid! När det redan från början finns en tydlig plan för hur alla tänkbara händelser ska hanteras undviker du missförstånd och en hel del oro.

Ett hyreskontrakt, eller hyresavtal som det också kallas, finns till för att ställa upp tydliga villkor mellan den som hyr ut en lokal eller bostad och den som hyr. På så vis undviker du olustiga överraskningar, frågetecken kring vem som ska ansvara för skador och oenighet angående när det är dags för hyresgästen att packa ihop och flytta.

Måste mitt hyreskontrakt vara skräddarsytt?

Det finns inga juridiska krav som säger att du måste ha ett skrivet hyresavtal. Ett muntligt avtal är precis lika giltigt – men när olyckan är framme och ni inte kommer ihåg vad ni bestämde, eller om ni ens bestämde något, så kommer ett daterat och underskrivet papper väl till hands. Då blir nästa naturliga fråga: Vad ska hyreskontraktet innehålla?

Två olika hyreskontrakt kan se mycket olika ut. Hyresperioden kan vara begränsad till ett par månader eller pågå tillsvidare, och reglerna för hur uppsägningstidens längd och hur mycket du får begära i hyra ser olika ut beroende på om du hyr ut i andra hand, tar in en inneboende, eller hyr ut i tredje hand (vilket exempelvis är fallet när du hyr ut en hyresrätt).

Även om ett hyresavtal kan justeras i det oändliga bör följande punkter alltid finnas med:
1. Parter
2. Hyresobjekt och uthyrningens ändamål
3. Hyrestid och uppsägningstid
4. Hyra och övriga kostnader
5. Deposition
6. Villkor för giltighet, försäkring och överlåtelse
7. Hyresgästens skyldigheter och ansvar för bostaden
8. Kvittering av nycklar
9. Underskrifter samt godkännande från bostadsrättsföreningen

Som du ser finns det en hel del frågor att ta ställning till, och du får inte bestämma vad som helst. Den svenska hyreslagen ställer nämligen upp en del gränser för hur hög hyra man får ta ut, hur lång uppsägningsperioden måste vara med mera.

Varje hyressituation är unik, och det tycker vi borde borde reflekteras i avtalet. Därför har vi på Jurio tagit fram ett enkelt digitalt formulär, där du genom att svara på ett antal frågor kan skapa ett skräddarsytt hyreskontrakt på under 10 minuter. Bland annat kan kontraktet innehålla regler om husdjur och rökning samt en inventeringslista över eventuella möbler som du lämnar efter dig i lägenheten. Du kan även ange att vissa rum är off-limits för din hyresgäst – vilket måste reflekteras i hyran.

Jurios avtal och formulär är framtagna av yrkesverksamma jurister och gör det enkelt för dig att skriva juridiska dokument baserade på dina önskemål, och i enighet med svensk lag. För att göra processen extra smidig kan vårt hyresavtal signeras digitalt med BankID.

NÄSTA ARTIKEL