Hero gradient image

Dåliga siffror för LGBTQ-karaktärer i film

Filip Kruse | Annat
03 maj 2016
Filip Kruse | Annat
03 maj 2016

Brokeback-Mountain

Den amerikanska mediebevakningsorganisationen GLAAD har i sin årliga rapport "Studio Responsibility Index" fastställt att det saknades LGBTQ-karaktärer i många mainstreamfilmer under 2015, berättar Deadline Hollywood.

Rapporten innefattar kvantitet, kvalitet och mångfald vad gäller LGBTQ-personer i filmer från de sju största studiorna i USA under varje år. Enligt rapporten så hade varken Paramount eller Disney med några LGBTQ-karaktärer i deras filmer från 2015.

GLAAD säger att de vill se fler filmer som klarar av det så kallade Vito Russo-testet, som är baserat på det populära Bechdeltestet. Testet har följande kriterier:

- Filmen måste ha med minst en karaktär som identifierar sig som antingen homosexuell, bisexuell och/eller transsexuell.

- Den karaktären får inte endast vara definierad av sin sexuella läggning.

- Karaktären måste ha en såpass stor roll att om den skulle tas bort hade storyn blivit helt annorlunda.

Filip Kruse