Camera

Filmindustrins digitalisering tilltar

Filmtopp
Filmtopp | Annat
22 april 2020
Filmtopp
Filmtopp | Annat
22 april 2020

Filmindustrin har alltsedan den kom till dominerats av artister. Det kan vara regissörer, skådespelare, producenter, manusförfattare och andra. Dessa grupper är många gånger stolta över sitt skapande mer än de är tekniktillvända. Detta har medfört att filmindustrin har hamnat lite på efterkälken när det gäller moderna tekniker för att både producera men framför allt att distribuera sina produkter.

Om man jämför med andra branscher, som nyhetsmedia och till exempel onlinespel – man kan nu spela casino utan svensk licens från vilken dator eller telefon som helst till exempel, så har det funnits ett motstånd mot digital distribution inom filmindustrin. Detta medförde att det under mer än ett årtionde pågick en kamp på internet mellan de som delade filmer digitalt och filmindustrin som motsatte sig detta. Denna kamp har mildrats något nu när det finns bra digitala alternativ för distribution av film och TV men en totalt kvalitativ tillgång på filmer och TV i de digitala kanalerna saknas fortfarande.

Varför digitaliseras filmindustrin?

Det finns ett antal anledningar till att filmindustrin har varit sen med digitaliseringen, som vi nämnt ovan är den artistiska stoltheten en av dem, filmskaparna ser helst att deras verk visas på ”den stora skärmen” snarare än på en läsplatta. Men det har också funnits rättighetsaspekter som gjort att sättet att distribuera filmer har skötts lite konservativt. De som ägt rättigheterna till olika filmer har stretat emot distributionen av deras filmer i digitala medier. Den kampen är nu i stort sett över dock.

Anledningen till att filmindustrin digitaliserats är att det är så mycket lättare att distribuera film i digitalt format. Med distribuera menas här inte bara att det är lättare att packa en film digitalt jämfört med på rulle utan också att det är lättare att sända den över hela världen över internet jämfört med att samla folk i biografsalonger. Det är just där som digital distribution inte gick att hindra, det var helt enkelt alldeles för smidigt att distribuera filmer digitalt jämfört med via biografsalonger.

När det stod klart att det var digital distribution som skulle fungera bäst så var det snart dags för flera stora nykomlingar att etablera sig i de digitala kanalerna och börja distribuera film där, men numera framförallt producera sina egna filmer för distribution i sina egna plattformar. Men det som blivit än större i digitala plattformar är långa TV-serier. Dessa serier är inte sällan utformade på ett sätt som uppmuntrar enormt sträcktittande.

Hur ser framtiden ut för digitaliserad film?

Man får konstatera att framtiden ser mycket ljus ut för digital distribution av filmer och TV-serier. Visserligen rullar tablå-TV vidare och visst fyller den en funktion, särskilt i tider då tittarna söker efter pålitlig information och nyheter. Det finns också säkert en möjlighet för tablå-TV att göra comeback när bruset på internet upplevs som så stort att man tycker det är skönt om någon lägger utbudet tillrätta så att man slipper tänka själv.

Men på det hela taget är det digitalt som kommer att gälla. Det kommer att komma en enormt stor mängd nya digitala plattformar och de kommer att dominera medieutbudet när det gäller film och TV för en lång tid framöver. Om detta råder ingen tvekan.